پاسخنامه تشریحی: ندارد 
استان: کهگیلویه و بویراحمد 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/25
تعداد سوال: 8
تعداد صفحه سوال: 2

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: