پاسخنامه تشریحی: دارد
استان: آذربایجان شرقی 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم (استعدادهای درخشان)
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11
تعداد سوال: 19
تعداد صفحه سوال: 4
تعداد صفحه پاسخنامه: 2

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: