پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۹ مطلب با موضوع «علوم ریاضی :: نمونه سوال :: نوبت اول :: عربی (1)» ثبت شده است

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم با جواب (دی 1400) | دبیرستان امام سجاد

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم با جواب (دی 1400) | دبیرستان امام سجاد

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/10/06

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۲۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم با جواب دبیرستان شهید بهشتی | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم با جواب دبیرستان شهید بهشتی | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 19 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۶۵
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم با جواب دبیرستان شمس | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم با جواب دبیرستان شمس | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1398

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۰۹
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم با جواب دبیرستان امام سجاد | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم با جواب دبیرستان امام سجاد | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 21 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1398/10/04

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۷۷
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم با جواب دبیرستان فرزانگان 2 | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم با جواب دبیرستان فرزانگان 2 | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1398/10/18

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۰۴
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم با جواب دبیرستان امام سجاد زنجان | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم با جواب دبیرستان امام سجاد زنجان | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/03 | مباحث: درس 1: ذاکَ هوَ اللّٰهُ | درس 2: اَلْمَواعِظُ الْعَدَدیَّةُ | درس 3: مَطَرُ السَّمَکِ | درس 4: اَلتَّعایُشُ السِّلْمیُّ

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۶۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: دی 1398

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۴۹
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم با جواب دبیرستان ماندگار البرز | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم با جواب دبیرستان ماندگار البرز | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1398/10/15 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۳۳
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم با جواب دبیرستان امام رضا (ع) مشهد | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم با جواب دبیرستان امام رضا (ع) مشهد | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 19 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: 1398/10/18

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۸۴