پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۹ مطلب با موضوع «علوم ریاضی :: نمونه سوال :: نوبت اول :: زبان انگلیسی (1)» ثبت شده است

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دهم با جواب (دی 1400) | دبیرستان علامه طباطبایی

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دهم با جواب (دی 1400) | دبیرستان علامه طباطبایی

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: زبان انگلیسی دهم | تعداد سوال: 31 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1400 | مناسب برای رشته‌: مشترک تمام رشته ها

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۳۸۴
5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دهم با جواب | دی 1399

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دهم با جواب | دی 1399

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: زبان انگلیسی دهم | مناسب برای رشته: مشترک تمام رشته ها | تعداد صفحه: 25 | مباحث: سوالات امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دهم دی 1399 مدارس شهید احمد آتش دست، شهید بهشتی، امام رضا، سرای دانش واحد حافظ....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۷۳
نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دهم با جواب دبیرستان شهید احمد آتش دست | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دهم با جواب دبیرستان شهید احمد آتش دست | دی 99

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: زبان انگلیسی دهم | تعداد سوال: 31 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/23 | مناسب برای رشته‌: مشترک تمام رشته ها

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۳۲
نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دهم با جواب دبیرستان شهید بهشتی | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دهم با جواب دبیرستان شهید بهشتی | دی 99

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: زبان انگلیسی دهم | تعداد سوال: 52 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1399 | مناسب برای رشته‌: مشترک تمام رشته ها

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸۹۳
نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دهم با جواب دبیرستان امام رضا (ع) | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دهم با جواب دبیرستان امام رضا (ع) | دی 98

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: زبان انگلیسی دهم | تعداد سوال: 43 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1398/10/09 | مناسب برای رشته‌: مشترک تمام رشته ها

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۹۶
نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 98

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: زبان انگلیسی دهم | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 5 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1398/10/15 | مناسب برای رشته‌: مشترک تمام رشته ها

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۵۷
نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (حافظ) | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (حافظ) | دی 98

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: زبان انگلیسی دهم | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: دی 1398 | مناسب برای رشته‌: مشترک تمام رشته ها

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۸۶
نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (سعادت آباد) | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (سعادت آباد) | دی 98

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: زبان انگلیسی دهم | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1398 | مناسب برای رشته‌: مشترک تمام رشته ها

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۹۰
نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دهم با جواب دبیرستان شهید بهشتی | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دهم با جواب دبیرستان شهید بهشتی | دی 98

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: زبان انگلیسی دهم | تعداد سوال: 38 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1398 | مناسب برای رشته‌: مشترک تمام رشته ها

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۹۴