پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۲ مطلب با موضوع «علوم تجربی :: راهنمای گام به گام :: عربی (1)» ثبت شده است

گام به گام عربی دهم | درس 2: اَلْمَواعِظُ الْعَدَدیَّةُ مِن رَسولِ اللهِ

گام به گام عربی دهم | درس 2: اَلْمَواعِظُ الْعَدَدیَّةُ مِن رَسولِ اللهِ

معنی متن درس ذاکَ هوَ اللّٰهُ | لغات جدید همراه با معنی | اَلتَّمْرینُ الْأوَّلُ صفحهٔ ۶ | اَلتَّمرینُ الثّانی صفحهٔ 7 | اَلتَّمرینُ الثّالِثُ صفحهٔ 7 | اَلتَّمْرینُ الرّابِعُ صفحهٔ 8 | اَلتَّمرینُ الْخامِسُ صفحهٔ 8 | اَلتَّمرینُ السّادِسُ صفحهٔ 8 | همراه با فایل صوتی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۷۷
گام به گام عربی دهم | درس 1: ذاکَ هوَ اللّٰهُ

گام به گام عربی دهم | درس 1: ذاکَ هوَ اللّٰهُ

معنی متن درس ذاکَ هوَ اللّٰهُ | لغات جدید همراه با معنی | اَلتَّمْرینُ الْأوَّلُ صفحهٔ ۶ | اَلتَّمرینُ الثّانی صفحهٔ 7 | اَلتَّمرینُ الثّالِثُ صفحهٔ 7 | اَلتَّمْرینُ الرّابِعُ صفحهٔ 8 | اَلتَّمرینُ الْخامِسُ صفحهٔ 8 | اَلتَّمرینُ السّادِسُ صفحهٔ 8 | همراه با فایل صوتی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۲۵