۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نوبت اول علوم تجربی نهم» ثبت شده است

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب | دی 1400

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب | دی 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): نوبت اول (دی 1400) | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: دی ماه 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۰۷
5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب | دی 1399

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب | دی 1399

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | تعداد صفحه: 23 | مباحث: سوالات امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم دی 1399 مدارس انرژی اتمی شیراز، البرز شهریار، میرداماد ری، شهید دکتر مفتح و....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۲۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه حاج فراهانی | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه حاج فراهانی | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: علوم تجربی | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/07

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۹۴
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه عبدالحسین زمانی | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه عبدالحسین زمانی | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: علوم تجربی | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/27

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۰۸
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه انرژی اتمی | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه انرژی اتمی | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: علوم تجربی | تعداد سوال: 5 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۶۹
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه شهید دکتر مفتح | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه شهید دکتر مفتح | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: علوم تجربی | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/27

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۳۴
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه البرز شهریار | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه البرز شهریار | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: علوم تجربی | تعداد سوال: 28 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۲۹
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه میرداماد | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه میرداماد | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: علوم تجربی | تعداد سوال: 29 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/14

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۸۳
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه رازی | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه رازی | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: علوم تجربی | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1398/10/07

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۳۴
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (انقلاب) | دی 99 (فیزیک)

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (انقلاب) | دی 99 (فیزیک)

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: علوم تجربی (فیزیک) | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/08

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۲۷
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (مرزداران) | دی 99 (زیست شناسی)

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (مرزداران) | دی 99 (زیست شناسی)

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: علوم تجربی (زیست شناسی) | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۰۶
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (انقلاب) | دی 99 (شیمی)

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (انقلاب) | دی 99 (شیمی)

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: علوم تجربی (شیمی) | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/10

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۵۳