پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: کهگیلویه و بویراحمد 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/07 
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه سوال: 2

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: