پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: خراسان شمالی 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/22
تعداد سوال: 6
تعداد صفحه سوال: 2

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: