پاسخنامه تشریحی (جواب): دارد
مناسب برای رشته: ادبیات و علوم انسانی
مدرسه: دبیرستان شهدای پروین زاد کرمانشاه
نمونه سوال (امتحان): نوبت اول
تعداد سوال: 26
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 2
تاریخ امتحان: دی 1399

مباحث:
درس 1 تا 4

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.

توجه: بسته "۵ سری نمونه سوال امتحان نوبت اول منطق پایه دهم متوسطه همراه با پاسخنامه تشریحی" با تخفیف ویژه در لینک bistshoo.ir/post/845 قابل دریافت می باشد.

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: