پاسخنامه تشریحی (جواب): دارد
مناسب برای رشته: ادبیات و علوم انسانی
مدرسه: دبیرستان شاهد نرگس قزوین
نمونه سوال (امتحان): نوبت اول
تعداد سوال: 17
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
تاریخ امتحان: 1398/10/19

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.

توجه: بسته "۵ سری نمونه سوال امتحان نوبت اول منطق پایه دهم متوسطه همراه با پاسخنامه تشریحی" با تخفیف ویژه در لینک bistshoo.ir/post/845 قابل دریافت می باشد.

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: