پاسخنامه تشریحی: ندارد
مناسب برای رشته های: ادبیات و علوم انسانی
مدرسه: دبیرستان مطهر بندرلنگه
نوع امتحان: مستمری
تعداد سوال: 10
تعداد صفحه: 1

مباحث :
- درس 1: منطق، ترازوی اندیشه
- درس 2: لفظ و معنا

پیش نمایش صفحه اول فایل