پاسخنامه تشریحی: دارد 
مناسب برای رشته های:
- علوم تجربی
- مشترک شاخۀ فنی و حرفه‌ای
- مشترک شاخۀ کاردانش
- علوم ریاضی

نوع امتحان: مستمری
تعداد سوال: 10 سوال
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
تاریخ امتحان: مهر 1398

مباحث: 
 اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ: ذاکَ هوَ اللّٰهُ

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل