پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۱ مطلب با موضوع «محتوای آموزشی :: فارسی» ثبت شده است

جزوه تمام آرایه های ادبی پایه نهم متوسطه همراه با مثال

جزوه تمام آرایه های ادبی پایه نهم متوسطه همراه با مثال

آرایه تشخیص | آرایه واج آرایی | آرایه تضاد | آرایه مراعات نظیر | آرایه تشبیه | آرایه کنایه | آرایه مبالغه | آرایه سجع | آرایه تلمیح | آرایه تضمین | آرایه جناس

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۷۱۷۴