پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «لرستان» ثبت شده است

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان لرستان (بروجرد) با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان لرستان (بروجرد) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: لرستان (بروجرد) | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/27 | تعداد سوال: 21 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۳۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان لرستان | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان لرستان | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: لرستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/01 | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 4

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۷۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان لرستان | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان لرستان | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: لرستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/30 | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 3 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۰۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان لرستان | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان لرستان | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: لرستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11 | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 3 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۲۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان لرستان | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان لرستان | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: لرستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/08 | تعداد سوال: 22 | تعداد صفحه سوال: 3 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۹۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان لرستان | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان لرستان | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: لرستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/13 | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۰۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم استان لرستان | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم استان لرستان | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: لرستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/09 | تعداد سوال: 38 | تعداد صفحه سوال: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۲۷