پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «علوم فارس 1400» ثبت شده است

مجموعه سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1400

مجموعه سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: فارس | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد صفحه سوال: 23 | تعداد صفحه پاسخنامه: 8 | تاریخ امتحان: خرداد 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴۳۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم فارس (آباده) با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم فارس (آباده) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: فارس (آباده) | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/03/08

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۸۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم فارس(شیراز-ناحیه 2) با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم فارس(شیراز-ناحیه 2) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: فارس (شیراز - ناحیه 2) | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/05 | تعداد سوال: 22 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۲۷۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم فارس(نی ریز) با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم فارس(نی ریز) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: فارس (نی ریز) | نوع امتحان: هماهنگ شهرستانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/09 | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۷۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان فارس(شیراز-ناحیه 4) با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان فارس(شیراز-ناحیه 4) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: فارس (شیراز - ناحیه 4) | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | تعداد سوال: 34 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۱۵۹