پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خراسان جنوبی» ثبت شده است

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان خراسان جنوبی (بیرجند) با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان خراسان جنوبی (بیرجند) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان جنوبی (بیرجند) | نوع امتحان: هماهنگ شهرستانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29 | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۳۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان جنوبی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/01 | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۶۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان جنوبی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/23 | تعداد سوال: 22 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۵۵
امتحان هماهنگ استانی نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ استانی نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان جنوبی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/09 | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۶۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان جنوبی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۰۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان جنوبی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/07 | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۶۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان جنوبی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/12 | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۳۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان جنوبی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/05 | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۰۴