پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۲۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تهران» ثبت شده است

امتحان نوبت اول شیمی (1) پایه دهم دبیرستان دخترانه سرای دانش (فلسطین) با جواب | دی 99

امتحان نوبت اول شیمی (1) پایه دهم دبیرستان دخترانه سرای دانش (فلسطین) با جواب | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته های: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تاریخ امتحان: دی 1399 | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه: 5 | مباحث: فصل1: کیهان الفبای زادگاه هستی، فصل2: ردپای گازدها در زندگی....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۵
سوالات امتحان نوبت اول فیزیک دهم دبیرستان امام حسن مجتبی تهران با جواب | دی 99

سوالات امتحان نوبت اول فیزیک دهم دبیرستان امام حسن مجتبی تهران با جواب | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته های: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تاریخ امتحان: دی 1399 | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | مباحث: فصل1: فیزیک و اندازه گیری - فصل2: ویژگی های فیزیکی مواد....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: شهر تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/12 | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۱۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: شهر تهرن | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/10 | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۹۵۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: شهر تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۸۸۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | شهر: تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/05 | تعداد سوال: 34 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۵۱۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | شهر: تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/03 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۲۰۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | شهر: تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/01 | تعداد صفحه سوال: 4  | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۵۴۸
امتحان هماهنگ استانی نوبت دوم قرآن پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ استانی نوبت دوم قرآن پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | شهر: تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29 | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۷۳۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم املای فارسی پایه نهم شهر تهران | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم املای فارسی پایه نهم شهر تهران | خرداد 1400

نوع امتحان: هماهنگ نوبت دوم | شهر: تهران | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/28 | تعداد صفحه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۷۸۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | شهر: تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/27 | تعداد سوال: 26 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۷۰۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | شهر: تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/05 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۳۵۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | شهر: تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/07 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۷۱۶
امتحان نوبت دوم علوم تجربی (فیزیک) نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | خرداد 99

امتحان نوبت دوم علوم تجربی (فیزیک) نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | خرداد 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت دوم (خرداد) | درس: علوم تجربی(فیزیک) نهم | تاریخ برگزاری امتحان: 1399/03/24 | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۲۷
امتحان نوبت دوم علوم تجربی (زیست شناسی) نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | خرداد 99

امتحان نوبت دوم علوم تجربی (زیست شناسی) نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | خرداد 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت دوم (خرداد) | درس: علوم تجربی (زیست شناسی) نهم | تاریخ برگزاری امتحان: 1399/03/12 | تعداد سوال:98 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۸۶
امتحان نوبت دوم علوم تجربی (شیمی و زمین) نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | خرداد 99

امتحان نوبت دوم علوم تجربی (شیمی و زمین) نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | خرداد 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت دوم (خرداد) | درس: علوم تجربی(شیمی و زمین) نهم | تاریخ برگزاری امتحان: 1399/03/21 | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۰۲
امتحان نوبت دوم علوم تجربی (شیمی و زمین) نهم مدرسه سرای دانش (واحد رسالت) با جواب | خرداد 99

امتحان نوبت دوم علوم تجربی (شیمی و زمین) نهم مدرسه سرای دانش (واحد رسالت) با جواب | خرداد 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت دوم (خرداد) | درس: علوم تجربی(شیمی و زمین) نهم | تاریخ برگزاری امتحان: 1399/03/21 | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۳
امتحان نوبت دوم عربی نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | خرداد 99

امتحان نوبت دوم عربی نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | خرداد 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت دوم (خرداد) | درس: عربی نهم | تاریخ برگزاری امتحان: 1399/03/19 | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۶۱
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 98

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | شهر: تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم |  شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۹۴۱۸
امتحان هماهنگ استانی نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم شهر تهران | خرداد 98

امتحان هماهنگ استانی نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم شهر تهران | خرداد 98

نوع امتحان: هماهنگ نوبت دوم | شهر: تهران | تاریخ برگزاری امتحان املا: 98/03/22 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 98/03/19  | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۸۹۳