پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۲۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اصفهان» ثبت شده است

امتحان مستمری مطالعات اجتماعی نهم مدرسه شهید اژه ای اصفهان با جواب | درس 1: زمین، مهد زیبای انسان ها

امتحان مستمری مطالعات اجتماعی نهم مدرسه شهید اژه ای اصفهان با جواب | درس 1: زمین، مهد زیبای انسان ها

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 22 سوال | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1| مباحث: درس 1: زمین، مهد زیبای انسان ها

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹
آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی 1400-1399 + کلید | استان های اصفهان، بوشهر و فارس

آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی 1400-1399 + کلید | استان های اصفهان، بوشهر و فارس

پاسخنامه کلیدی: دارد | استان: اصفهان، بوشهر و فارس | نوع امتحان: ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | تاریخ برگزاری امتحان: 1399/04/20 | تعداد سوال: 100 | تعداد صفحه سوال: 18 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان  | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/19 | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعدا صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۰۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/17 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۰۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/12 | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۰۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۰۸۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/04| تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۶۹۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/02 | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۵۸۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29 | تعداد سوال: 27 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۳۷۰۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/27 | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۹۹۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/20 | تعداد سوال: 28 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۳۴۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/18 | تعداد سوال: 44 | تعداد صفحه سوال: 5 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۶۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11 | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۰۲۹
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم |  شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸۷۴۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان اصفهان | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان اصفهان | خرداد 98

نوع امتحان: هماهنگ نوبت دوم | استان: اصفهان | تاریخ برگزاری امتحان املا: 98/03/21 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 98/03/21  | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۰۹۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۹۰۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمانی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمانی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/07 | تعداد سوال: 23 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴۹۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/22 | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۹۶۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/13 | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۵۲۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/05 | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۶۴۴