۳۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اردبیل» ثبت شده است

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم اردبیل | خرداد 1402

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم اردبیل | خرداد 1402

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: اردبیل | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1402/03/17 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1402/03/22 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1402

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1402

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1402) | استان: اردبیل | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1402/03/24

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۴۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم اردبیل با جواب | خرداد 1402

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم اردبیل با جواب | خرداد 1402

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1402) | استان: اردبیل | کتاب: پیام های آسمان نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1402/03/20

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۳۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1402

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1402

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1402) | استان: اردبیل | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: 1402/03/13

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۶۹۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1402

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1402

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1402) | استان: اردبیل | کتاب: فارسی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1402/03/10

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۶۵۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم اردبیل با جواب | خرداد 1402

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم اردبیل با جواب | خرداد 1402

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1402) | استان: اردبیل | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1402/03/06

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۸۵۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم اردبیل با جواب | خرداد 1402

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم اردبیل با جواب | خرداد 1402

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1402) | استان: اردبیل | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: 1402/03/03

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۶۹۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم اردبیل | خرداد 1402

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم اردبیل | خرداد 1402

پاسخنامه (جواب): ندارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1402) | استان: اردبیل | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تاریخ امتحان: 1402/03/01

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۳۸۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1402

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1402

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1402) | استان: اردبیل | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1402/02/30

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۵۹۷
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | استان: اردبیل | تعداد صفحه: 43 | مباحث: همه سوالات امتحان هماهنگ استان اردبیل با جواب خرداد 1401

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۵۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم اردبیل با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم اردبیل با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: اردبیل | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/12

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۹۴۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم اردبیل | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم اردبیل | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: اردبیل | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/03/09 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/24 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۴۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم اردبیل با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم اردبیل با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: اردبیل | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/17

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۷۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: اردبیل | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/01

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۳۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: اردبیل | کتاب: فارسی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/19

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۳۸۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم اردبیل با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم اردبیل با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: اردبیل | کتاب: پیام های آسمان نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/23

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۸۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: اردبیل | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/25

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۸۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: اردبیل | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/21

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۰۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم اردبیل با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم اردبیل با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: اردبیل | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/07

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۹۳۹
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: اردبیل | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: 1401/03/04

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۲۰۲