پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۴۱ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: نوبت دوم :: فارسی» ثبت شده است

امتحان هماهنگ نوبت دوم املای فارسی نهم استان سیستان و بلوچستان | خرداد 1401

امتحان هماهنگ نوبت دوم املای فارسی نهم استان سیستان و بلوچستان | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: سیستان و بلوچستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/03/03 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/03 | تعداد صفحه املا: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم سیستان و بلوچستان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم سیستان و بلوچستان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: سیستان و بلوچستان | کتاب: فارسی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/02

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۲۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم انشای فارسی نهم استان فارس | خرداد 1401

امتحان هماهنگ نوبت دوم انشای فارسی نهم استان فارس | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: فارس | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1401/02/28 | تعداد صفحه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۵۵۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: فارس(مناطق گرمسیری) | کتاب: فارسی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/02/26

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۹۶۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم استان اردبیل | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم استان اردبیل | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: اردبیل | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1400/03/10 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1400/03/03 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۰۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم استان چهارمحال و بختیاری | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم استان چهارمحال و بختیاری | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: چهارمحال و بختیاری | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1400/03/05 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1400/03/12 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۵۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم استان هرمزگان | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم استان هرمزگان | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: هرمزگان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1400/02/30 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1400/03/06 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۱۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم استان خراسان شمالی | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم استان خراسان شمالی | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: خراسان شمالی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1400/03/13 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1400/03/05 | تعداد صفحه املا: 2 | تعداد صفحه انشا: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۹
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم آذربایجان غربی | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم آذربایجان غربی | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: آذربایجان غربی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1400/03/03| تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1400/03/10 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۷۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم یزد | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم یزد | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: یزد | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1400/03/11 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1400/02/30 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۰۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم سمنان | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم سمنان | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: سمنان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1400/02/28 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1400/03/09 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم کرمان | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم کرمان | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: کرمان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1400/03/11 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1400/02/28 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۲۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم اصفهان | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم اصفهان | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: صبح | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1400/03/09 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1400/03/09 | تعداد صفحه املا: 2 | تعداد صفحه انشا: 3 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۸۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان مازندران | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان مازندران | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: مازندران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1400/02/29 | | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1400/03/10 | تعداد صفحه انشا: 2 | تعداد صفحه املا: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۷۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم زنجان | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم زنجان | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: زنجان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1400/02/28 | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1400/03/11 | تعداد صفحه املا: 4 | تعداد صفحه انشا: 4

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۸۷۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم املای فارسی پایه نهم شهرستان های تهران | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم املای فارسی پایه نهم شهرستان های تهران | خرداد 1400

نوع امتحان: هماهنگ نوبت دوم | شهرستان های تهران | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/28 | تعداد صفحه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۷۱۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم شهر تهران | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم شهر تهران | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): ندارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | شهر: تهران | کتاب: املا و انشای فارسی نهم | تعداد صفحه املا: 2 | تعداد صفحه انشا: 1 | تاریخ امتحان املا: 1400/02/28 | تاریخ امتحان انشا: 1400/03/09

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۳۷۱
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان فارس با جواب | خرداد 98

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان فارس با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: فارس | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم |  شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۵۵۸
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (عصر)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: عصر | شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۳۸
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (صبح)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: صبح | شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۵۱۱