پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۳۷ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: نوبت دوم :: آمادگی دفاعی» ثبت شده است

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان  | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/19 | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعدا صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۰۶
5 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم با جواب | خرداد 1400

5 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | درس: آمادگی دفاعی | خرداد: 1400 و 1398 |  شامل سوالات آمادگی دفاعی استان های: شهر تهران، آذربایجان شرقی-تبریز-ناحیه3، آذربایجان شرقی-آذرشهر، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۰۲۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: شهر تهرن | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/10 | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۹۵۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان فارس (جهرم) | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان فارس (جهرم) | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: فارس (جهرم) | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/05 | تعداد سوال: 5 | تعداد صفحه سوال: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۴۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان آذربایجان شرقی(آذرشهر) با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان آذربایجان شرقی(آذرشهر) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: آذربایجان شرقی (آذرشهر) | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/03 | تعداد سوال: 4 + سوالات اختیاری | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۸۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان آذربایجان شرقی(تبریز) با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان آذربایجان شرقی(تبریز) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: آذربایجان شرقی (تبریز-ناحیه 3) | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/03 | تعداد سوال: 11 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۵۰۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان ایلام | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان ایلام | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: ایلام | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/22 | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۳۸
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان فارس با جواب | خرداد 98

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان فارس با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: فارس | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم |  شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۸۵۴
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (عصر)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: عصر | شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۹۹
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (صبح)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: صبح | شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۸۳۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/21 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۶۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/21 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۳۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان چهارمحال و بختیاری | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان چهارمحال و بختیاری | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: چهارمحال و بختیاری | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/22 | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان کهگیلویه و بویراحمد | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان کهگیلویه و بویراحمد | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: کهگیلویه و بویراحمد | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/07 | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۶۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان خراسان شمالی | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان خراسان شمالی | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: خراسان شمالی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/22 | تعداد سوال: 6 | تعداد صفحه سوال: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۹۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: گلستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/13 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 11 | تعداد صفحه سوال: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۶۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان آذربایجان شرقی با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان آذربایجان شرقی با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: آذربایجان شرقی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/22 | تعداد سوال: 19 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۲۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان ایلام | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان ایلام | خرداد 98

استان: ایلام | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۱۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان جنوبی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/23 | تعداد سوال: 22 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۵۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان سیستان و بلوچستان | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان سیستان و بلوچستان | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: سیستان و بلوچستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/02 | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۱۷