پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۴ مطلب با موضوع «علوم انسانی :: نمونه سوال :: نوبت اول :: تاریخ (1)» ثبت شده است

نمونه سوال امتحان نوبت اول تاریخ دهم با جواب دبیرستان نمونه خیامی | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول تاریخ دهم با جواب دبیرستان نمونه خیامی | دی 99

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: تاریخ دهم | تعداد سوال: 33 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1399 | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۱۳
نمونه سوال امتحان نوبت اول تاریخ دهم با جواب دبیرستان علاقمندان | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول تاریخ دهم با جواب دبیرستان علاقمندان | دی 99

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: تاریخ دهم | تعداد سوال: 38 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/18 | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۱۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول تاریخ دهم با جواب دبیرستان امام رضا | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول تاریخ دهم با جواب دبیرستان امام رضا | دی 98

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: تاریخ دهم | تعداد سوال: 19 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1398/10/17 | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۲۹
نمونه سوال امتحان نوبت اول تاریخ دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول تاریخ دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: تاریخ دهم | تعداد سوال: 34 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/16 | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۶۳