۱۵ مطلب با موضوع «علوم ریاضی :: نمونه سوال :: نوبت اول :: فیزیک (1)» ثبت شده است

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم با جواب | دی 1399

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم با جواب | دی 1399

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته: علوم تجربی و علوم ریاضی | تعداد صفحه: 24 | مباحث: سوالات امتحان نوبت اول فیزیک (1) دی 1399 مدارس سرای دانش، عدل دانشگاه اصفهان، هدف شهرستان خوشاب و....

ادامه مطلب
نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم با جواب دبیرستان هدف شهرستان خوشاب | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم با جواب دبیرستان هدف شهرستان خوشاب | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 | تاریخ امتحان: 1398/10/16

ادامه مطلب
نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم با جواب دبیرستان عدل دانشگاه اصفهان | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم با جواب دبیرستان عدل دانشگاه اصفهان | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/20

ادامه مطلب
نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم دبیرستان شرف مشهد | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم دبیرستان شرف مشهد | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تاریخ امتحان: 1399/10/16

ادامه مطلب