پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۱۶ مطلب با موضوع «علوم ریاضی :: نمونه سوال :: نوبت اول :: فیزیک (1)» ثبت شده است

نمونه سوال امتحان نوبت اول (دی 1400) فیزیک دهم با جواب | دبیرستان نمونه خیامی

نمونه سوال امتحان نوبت اول (دی 1400) فیزیک دهم با جواب | دبیرستان نمونه خیامی

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/10/04

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۶۸
5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم با جواب | دی 1399

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم با جواب | دی 1399

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته: علوم تجربی و علوم ریاضی | تعداد صفحه: 24 | مباحث: سوالات امتحان نوبت اول فیزیک (1) دی 1399 مدارس سرای دانش، عدل دانشگاه اصفهان، هدف شهرستان خوشاب و....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۷۲
نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم با جواب دبیرستان هدف شهرستان خوشاب | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم با جواب دبیرستان هدف شهرستان خوشاب | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 | تاریخ امتحان: 1398/10/16

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۶
نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم با جواب دبیرستان عدل دانشگاه اصفهان | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم با جواب دبیرستان عدل دانشگاه اصفهان | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/20

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۲
نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم دبیرستان شرف مشهد | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم دبیرستان شرف مشهد | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تاریخ امتحان: 1399/10/16

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۹
نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/13

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۹
سوالات امتحان نوبت اول فیزیک دهم دبیرستان هدف زنجان با جواب | دی 99

سوالات امتحان نوبت اول فیزیک دهم دبیرستان هدف زنجان با جواب | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته های: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تاریخ امتحان: دی 1399 | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | مباحث: فصل1: فیزیک و اندازه گیری - فصل2: ویژگی های فیزیکی مواد....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۰۲
نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم دبیرستان امامی سمنان | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم دبیرستان امامی سمنان | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/20

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۴۵
نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/13

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸۷
نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (حافظ) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (حافظ) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/13

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۹۸
نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم دبیرستان شاهد اردبیل | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم دبیرستان شاهد اردبیل | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/13

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۷۴
سوالات امتحان نوبت اول فیزیک دهم دبیرستان امام حسن مجتبی تهران با جواب | دی 99

سوالات امتحان نوبت اول فیزیک دهم دبیرستان امام حسن مجتبی تهران با جواب | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته های: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تاریخ امتحان: دی 1399 | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | مباحث: فصل1: فیزیک و اندازه گیری - فصل2: ویژگی های فیزیکی مواد....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۱۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم دبیرستان دخترانه دکتر حسابی شهر ری | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم دبیرستان دخترانه دکتر حسابی شهر ری | دی 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 2 | تاریخ امتحان: 1398/10/21 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۳۷
نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (سعادت آباد) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (سعادت آباد) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/13

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۸۴
نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم دبیرستان صدرای نور تبریز | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم دبیرستان صدرای نور تبریز | دی 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3  تاریخ امتحان: دی 1398

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۲
نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم دبیرستان پسرانه دکتر حسابی شهر ری | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک دهم دبیرستان پسرانه دکتر حسابی شهر ری | دی 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | مناسب برای رشته‌: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 4 | تاریخ امتحان: 1398/10/25

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۸