پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۳ مطلب با موضوع «علوم ریاضی :: نمونه سوال :: مستمری :: دین و زندگی (1)» ثبت شده است

نمونه سوال امتحان مستمری درس 1 و 2 دین و زندگی دهم

نمونه سوال امتحان مستمری درس 1 و 2 دین و زندگی دهم

پاسخنامه تشریحی: ندارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 12 سوال | تعداد صفحه سوال: 1 | درس1: هدف زندگی | درس 2: پر پرواز

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۴۸۰
نمونه سوالات متن درس 2 دین و زندگی دهم با جواب

نمونه سوالات متن درس 2 دین و زندگی دهم با جواب

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 30 سوال | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | درس 2: پر پرواز

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۱۴
نمونه سوال امتحان مستمری دین و زندگی دهم با جواب | درس 1: هدف زندگی

نمونه سوال امتحان مستمری دین و زندگی دهم با جواب | درس 1: هدف زندگی

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 13 سوال | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | درس1: هدف زندگی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۵۹