پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۷ مطلب با موضوع «علوم انسانی :: نمونه سوال :: نوبت اول :: عربی (1)» ثبت شده است

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی انسانی دهم با جواب دبیرستان امام سجاد زنجان | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی انسانی دهم با جواب دبیرستان امام سجاد زنجان | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 19 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/13 | مباحث: درس 1: ذاکَ هوَ اللّٰهُ | درس 2: اَلْمَواعِظُ الْعَدَدیَّةُ | درس 3: مَطَرُ السَّمَکِ | درس 4: اَلتَّعایُشُ السِّلْمیُّ

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۲۴
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم انسانی دبیرستان شهید اصفهانی شهرستان بابل | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم انسانی دبیرستان شهید اصفهانی شهرستان بابل | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 3 | تاریخ امتحان: 1399/10/24

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۳۸
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم انسانی با جواب دبیرستان سرای دانش (حافظ) | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم انسانی با جواب دبیرستان سرای دانش (حافظ) | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 21 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1398

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۳۲
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم انسانی دبیرستان حضرت معصومه قائم شهر | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم انسانی دبیرستان حضرت معصومه قائم شهر | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه سوال: 4 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۹۳
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم انسانی با جواب دبیرستان امام رضا (ع) مشهد | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم انسانی با جواب دبیرستان امام رضا (ع) مشهد | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 19 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: 1398/10/18

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۸۴
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم انسانی دبیرستان فرهنگ صبا | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم انسانی دبیرستان فرهنگ صبا | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 4 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۸۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم انسانی با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی دهم انسانی با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1398/10/23

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۹۹۶