فقط تا آخر ماه رمضان فرصت دارید تا هدیه بیست شو، شامل: 7 بسته کامل سوالات هماهنگ استانی همراه با پاسخنامه تشریحی با تخفیف 50% ویژه رمضان را از طریق این صفحه دریافت کنید.

1- بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم شهر تهران همراه با پاسخنامه تشریحی (تمام دروس - خرداد 98)

9,000 تومان

4,500 تومان

خرید و دانلود


2- بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان اصفهان همراه با پاسخنامه تشریحی (تمام دروس - خرداد 98)

8,500 تومان

4,250 تومان

خرید و دانلود


3- بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان البرز (نوبت صبح) همراه با پاسخنامه تشریحی (تمام دروس - خرداد 98)

9,500 تومان

4,750 تومان

خرید و دانلود


4- بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان خراسان رضوی (نوبت صبح) همراه با پاسخنامه تشریحی (تمام دروس - خرداد 98)

7,500 تومان

3,750 تومان

خرید و دانلود


5- بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان گیلان (نوبت صبح) همراه با پاسخنامه تشریحی (تمام دروس - خرداد 98)

9,000 تومان

4,500 تومان

خرید و دانلود


6- بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان گیلان (نوبت عصر) همراه با پاسخنامه تشریحی (تمام دروس - خرداد 98)

9,000 تومان

4,500 تومان

خرید و دانلود


7- بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان‌های تهران - اصفهان - البرز (صبح) - خراسان رضوی (صبح) - گیلان (صبح) - گیلان (عصر) همراه با پاسخنامه تشریحی (تمام دروس - خرداد 98)

52,500 تومان

26,250 تومان

خرید و دانلود