پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۲۴ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: نوبت اول» ثبت شده است

نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب | دی 98 - مدرسه طالقانی همدان

نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب | دی 98 - مدرسه طالقانی همدان

( آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب ) - (پاسخنامه تشریحی: دارد) - (تعداد سوال: 25 سوال به تفکیک فصل ها) - (تعداد صفحه: 2صفحه سوال و 2 صفحه جواب)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۶۴
نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب | دی 98 - مدرسه شاهد قائم شهر

نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب | دی 98 - مدرسه شاهد قائم شهر

( امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب ) - (پاسخنامه تشریحی: دارد) - (تعداد سوال: 22 سوال شامل: صحیح و غلط، چهارگزینه ای، جای خالی، پاسخ کوتاه و تشریحی) - (تعداد صفحه: 3صفحه سوال و 1 صفحه جواب)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۷
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی (شیمی) نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی (شیمی) نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | دی 99

(نمونه سوال امتحان علوم تجربی نهم با جواب) - پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد صفحات: 2صفحه سوال و 2صفحه جواب - تعداد سوال: 13 سوال

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم مدرسه سرای دانش (واحد مرزداران) با جواب | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم مدرسه سرای دانش (واحد مرزداران) با جواب | دی 98

(نمونه سوال امتحان عربی نهم با جواب) - پاسخنامه تشریحی : دارد - تعداد صفحه : 3صفحه سوال و 1 صفحه جواب - تعداد سوال: 12 سوال

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۴
نمونه سوال امتحان نوبت اول قرآن نهم مدرسه سرای دانش (واحد سعادت آباد) با جواب | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول قرآن نهم مدرسه سرای دانش (واحد سعادت آباد) با جواب | دی 99

(امتحان نوبت اول قرآن نهم): پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد صفحه: 1 صفحه سوال، 1 صفحه پاسخنامه - تعداد سوالات: 10 سوال (شامل: صحیح و غلط - چهار گزینه ای - معنی عبارات و کلمات) 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۱
نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی نهم مدرسه سرای دانش (واحد حافظ) با جواب | دی 99

نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی نهم مدرسه سرای دانش (واحد حافظ) با جواب | دی 99

(نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی نهم): نوع نمونه سوال: رسمی نوبت اول - پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد سوال: 8 - تعداد صفحه: 2 صفحه سوال و 1 صفحه جواب 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۷۳
نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی پایه نهم مدرسه سرای دانش (واحد سعادت آباد) با جواب | دی 99

نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی پایه نهم مدرسه سرای دانش (واحد سعادت آباد) با جواب | دی 99

(نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی نهم): نوع نمونه سوال: رسمی نوبت اول - پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد سوال: 7 - تعداد صفحه: 2 صفحه سوال و 1 صفحه جواب 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۹
نمونه سوال امتحان نوبت اول املا و نگارش پایه نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول املا و نگارش پایه نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) | دی 99

( امتحان نوبت اول املا فاسی و نگارش فارسی نهم ): تعداد صفحه: 1 صفحه املا ، 1 صفحه نگارش - تعداد سوالات: 3 سوال ( شامل متن املا و موضوع برای نگارش)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۲۵
نمونه سوال امتحان نوبت اول پیام‌های آسمانی نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول پیام‌های آسمانی نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | دی 99

( امتحان نوبت اول پیام های آسمانی نهم ): پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد صفحه: 2 صفحه سوال، 1 صفحه پاسخنامه - تعداد سوالات: 6 سوال (شامل: صحیح و غلط - جای خالی - چهار گزینه ای - تشریحی)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴۷
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی (شیمی-زمین) نهم مدرسه سرای دانش با جواب | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی (شیمی-زمین) نهم مدرسه سرای دانش با جواب | دی 98

(امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم): پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد صفحه: 3 صفحه سوال، 2 صفحه پاسخنامه - تعداد سوالات: 12 (شامل: صحیح و غلط - جای خالی - چهار گزینه ای - تشریحی)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۲
نمونه سوال امتحان نوبت اول آمادگی دفاعی نهم مدرسه سرای دانش (واحد حافظ) با جواب | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول آمادگی دفاعی نهم مدرسه سرای دانش (واحد حافظ) با جواب | دی 98

( امتحان نوبت اول آمادگی دفاعی نهم ): پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد صفحه: 1 صفحه سوال، 1 صفحه پاسخنامه - تعداد سوالات: 7 سوال

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۸۸
نمونه سوال امتحان نوبت اول قرآن نهم مدرسه سرای دانش (واحد مرزداران) با جواب | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول قرآن نهم مدرسه سرای دانش (واحد مرزداران) با جواب | دی 98

(امتحان نوبت اول قرآن نهم): پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد صفحه: 2 صفحه سوال، 2 صفحه پاسخنامه - تعداد سوالات: 5 سوال چند قسمتی - مدت زمان امتحان: 40 دقیقه 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۰۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی (فیزیک) نهم مدرسه سرای دانش (واحد رسالت) با جواب | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی (فیزیک) نهم مدرسه سرای دانش (واحد رسالت) با جواب | دی 98

(امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم): پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد صفحه: 4 صفحه سوال، 1 صفحه پاسخنامه - تعداد سوالات: 11 (شامل: تعاریف مفهوم - صحیح و غلط - جای خالی - تشریحی)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۰
نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی نهم مدرسه سرای دانش (واحد سعادت آباد) با جواب | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی نهم مدرسه سرای دانش (واحد سعادت آباد) با جواب | دی 98

(امتحان نوبت اول ریاضی نهم): پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد صفحه: 4 صفحه سوال، 2 صفحه پاسخنامه - تعداد سوالات: 16 (شامل: صحیح و غلط - جای خالی - تشریحی)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۲۲
نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی نهم مدرسه دخترانه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی نهم مدرسه دخترانه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | دی 98

(امتحان نوبت اول ریاضی نهم): پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد صفحه: 4 صفحه سوال، 2 صفحه پاسخنامه - تعداد سوالات: 18 (شامل: صحیح و غلط - جای خالی - چهار گزینه‌ای - تشریحی)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۹۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی نهم مدرسه سرای دانش (واحد رسالت) با جواب | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی نهم مدرسه سرای دانش (واحد رسالت) با جواب | دی 98

(امتحان نوبت اول ریاضی نهم): پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد صفحه: 3 صفحه سوال، 2 صفحه پاسخنامه - تعداد سوالات: 20 (شامل: صحیح و غلط - چهار گزینه‌ای - تشریحی)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۶۹
نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی نهم مدرسه سرای دانش (واحد حافظ) با جواب | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی نهم مدرسه سرای دانش (واحد حافظ) با جواب | دی 98

(امتحان نوبت اول ریاضی نهم): پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد صفحه: 3 صفحه سوال، 2 صفحه پاسخنامه - تعداد سوالات:18 (شامل: جای خالی - صحیح و غلط - پاسخ کوتاه - تشریحی)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸۶
امتحان نوبت اول علوم تجربی (شیمی) پایه نهم مدرسه سرای دانش با پاسخنامه | دی 98

امتحان نوبت اول علوم تجربی (شیمی) پایه نهم مدرسه سرای دانش با پاسخنامه | دی 98

این امتحان شامل سوالات مربوط به بخش شیمی علوم تجربی پایه نهم می‌باشد.

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۵۴
امتحان نوبت اول علوم تجربی (زیست شناسی) پایه نهم مدرسه سرای دانش با پاسخنامه | دی 98

امتحان نوبت اول علوم تجربی (زیست شناسی) پایه نهم مدرسه سرای دانش با پاسخنامه | دی 98

این امتحان شامل سوالات مربوط به بخش زیست شناسی علوم تجربی پایه نهم می‌باشد.

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴۲
آزمون نوبت اول زبان انگلیسی پایه نهم دبیرستان سرای دانش واحد انقلاب با پاسخنامه | دی‌ماه 98

آزمون نوبت اول زبان انگلیسی پایه نهم دبیرستان سرای دانش واحد انقلاب با پاسخنامه | دی‌ماه 98

نوع آزمون: رسمی نوبت اول / پاسخنامه تشریحی: دارد / تعداد سوال: 11 / سال تحصیلی:98-99

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۱۸