۱۳ مطلب با موضوع «علوم ریاضی :: نمونه سوال :: نوبت اول :: شیمی (1)» ثبت شده است

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب | دی 1399

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب | دی 1399

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته: علوم تجربی و علوم ریاضی | تعداد صفحه: 24 | مباحث: سوالات امتحان نوبت اول دی 1399 مدارس سرای دانش، آیت الله خامنه ای جاسک، هفده شهریور مشهد و....

ادامه مطلب
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب دبیرستان شهید بهشتی مهاباد | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب دبیرستان شهید بهشتی مهاباد | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1398/10/07 | مباحث: فصل 1: کیهان زادگاه الفبای هستی | فصل 2: ردپای گازها در زندگی (تا خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی) 

ادامه مطلب
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب دبیرستان هفده شهریور مشهد | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب دبیرستان هفده شهریور مشهد | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1398 

ادامه مطلب
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب مدرسه نمونه دولتی آیت الله خامنه ‌ای جاسک | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب مدرسه نمونه دولتی آیت الله خامنه ‌ای جاسک | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1398/10/09 | مباحث: فصل 1: کیهان زادگاه الفبای هستی | فصل 2: ردپای گازها در زندگی (تا خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی) 

ادامه مطلب
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (سعادت آباد) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (سعادت آباد) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/17 

ادامه مطلب
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: 1398/10/11

ادامه مطلب
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم دبیرستان دکتر حسابی شهر ری | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم دبیرستان دکتر حسابی شهر ری | دی 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 5 | تاریخ امتحان: 1398/11/02 

ادامه مطلب
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم دبیرستان شهید مصطفی خمینی گرگان | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم دبیرستان شهید مصطفی خمینی گرگان | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تاریخ امتحان: 1399/10/20

ادامه مطلب
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم استعدادهای درخشان حضرت محمد زاهدان | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم استعدادهای درخشان حضرت محمد زاهدان | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 2 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم دبیرستان سرای دانش بوشهر | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم دبیرستان سرای دانش بوشهر | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/06 

ادامه مطلب
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/17

ادامه مطلب
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم دبیرستان دخترانه سرای دانش (فلسطین) با جواب | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم دبیرستان دخترانه سرای دانش (فلسطین) با جواب | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته های: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تاریخ امتحان: دی 1399 | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه: 5 | مباحث: فصل1: کیهان الفبای زادگاه هستی، فصل2: ردپای گازدها در زندگی....

ادامه مطلب
سوالات امتحان تستی شیمی دهم مدرسه نمونه دولتی مبین مشهد با جواب | دی 99

سوالات امتحان تستی شیمی دهم مدرسه نمونه دولتی مبین مشهد با جواب | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته های: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: تستی چهار گزینه ای | تاریخ امتحان: دی 1399 | تعداد سوال: 40 | تعداد صفحه: 11 | مباحث: فصل1: کیهان الفبای زادگاه هستی، فصل2: ردپای گازدها در زندگی....

ادامه مطلب