پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۹ مطلب با موضوع «علوم انسانی :: نمونه سوال :: نوبت اول :: فارسی (1)» ثبت شده است

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول فارسی دهم با جواب | دی 1399

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول فارسی دهم با جواب | دی 1399

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته: مشترک تمام رشته ها | تعداد صفحه: 24 | مباحث: سوالات امتحان نوبت اول فارسی (1) دی 1399 مدارس امام حسین، شهید رجایی، باقرالعلوم، سرای دانش واحد حافظ و....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۱۸
نمونه سوال امتحان نوبت اول فارسی دهم با جواب دبیرستان شهید رجایی | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول فارسی دهم با جواب دبیرستان شهید رجایی | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: مشترک تمام رشته ها | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 28 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/08

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۳۷
نمونه سوال امتحان نوبت اول فارسی دهم با جواب دبیرستان امام حسین | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول فارسی دهم با جواب دبیرستان امام حسین | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: مشترک تمام رشته ها | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/20

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۲۵
نمونه سوال امتحان نوبت اول فارسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول فارسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: مشترک تمام رشته ها | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 19 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/15

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۷۹
نمونه سوال امتحان نوبت اول فارسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (حافظ) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول فارسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (حافظ) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: مشترک تمام رشته ها | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/15

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۹۶
نمونه سوال امتحان نوبت اول فارسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول فارسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: مشترک تمام رشته ها | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 11 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/15

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۲۰
نمونه سوال امتحان نوبت اول فارسی دهم با جواب دبیرستان امام رضا | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول فارسی دهم با جواب دبیرستان امام رضا | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: مشترک تمام رشته ها | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 33 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1398/10/23

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۳۶
نمونه سوال امتحان نوبت اول فارسی دهم با جواب دبیرستان باقرالعلوم | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول فارسی دهم با جواب دبیرستان باقرالعلوم | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: مشترک تمام رشته ها | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: دی 1398

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۲۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول فارسی دهم با جواب دبیرستان امام حسین | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول فارسی دهم با جواب دبیرستان امام حسین | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: مشترک تمام رشته ها | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 19 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1398/10/14

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۷۹