پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۸ مطلب با موضوع «علوم انسانی :: نمونه سوال :: نوبت اول :: جامعه شناسی (1)» ثبت شده است

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول جامعه شناسی دهم با جواب | دی 1399

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول جامعه شناسی دهم با جواب | دی 1399

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: جامعه شناسی دهم | مناسب برای رشته: ادبیات و علوم انسانی | تعداد صفحه: 20 | مباحث: سوالات امتحان نوبت اول جامعه شناسی دهم دی 1399 مدارس حضرت خدیجه، کمیل، نور دانش، شهدای پروین زاد...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۴۲
نمونه سوال امتحان نوبت اول جامعه شناسی دهم با جواب دبیرستان حضرت خدیجه | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول جامعه شناسی دهم با جواب دبیرستان حضرت خدیجه | دی 99

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: جامعه شناسی دهم | تعداد سوال: 6 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/15 | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۲۴
نمونه سوال امتحان نوبت اول جامعه شناسی دهم با جواب دبیرستان کمیل | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول جامعه شناسی دهم با جواب دبیرستان کمیل | دی 99

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: جامعه شناسی دهم | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1399 | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۵۶
نمونه سوال امتحان نوبت اول جامعه شناسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول جامعه شناسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: جامعه شناسی دهم | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/22 | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۶۰
نمونه سوال امتحان نوبت اول جامعه شناسی دهم با جواب دبیرستان نور دانش | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول جامعه شناسی دهم با جواب دبیرستان نور دانش | دی 98

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: جامعه شناسی دهم | تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1398/10/21 | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۵۷
نمونه سوال امتحان نوبت اول جامعه شناسی دهم با جواب دبیرستان شهدای پروین زاد | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول جامعه شناسی دهم با جواب دبیرستان شهدای پروین زاد | دی 98

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: جامعه شناسی دهم | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1398 | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۴۷
نمونه سوال امتحان نوبت اول جامعه شناسی دهم با جواب دبیرستان زکیه | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول جامعه شناسی دهم با جواب دبیرستان زکیه | دی 98

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: جامعه شناسی دهم | تعداد سوال: 23 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1398 | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۰۴
نمونه سوال امتحان نوبت اول جامعه شناسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول جامعه شناسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 98

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: جامعه شناسی دهم | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1398/10/25 | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۰۸